http://www.telefonzaufania.freewebweb.com/
InternetowytelefonzaufaniaanonimowyprzyjacielInternetowytelefonzaufaniaanonimowyprzyjacielInternetowytelefonzaufaniaanonimowyprzyjaciel

Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej

Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
zrzesza dyżurnych telefonów zaufania
i osoby pracujące placówkach pomocy telefonicznej.
PTPT działa na rzecz tworzenia i utrzymywania systemu wsparcia
dla osób w kryzysie psychicznym, zagrożonych samobójstwem,
bezradnych wobec przeżywanych problemów.

Nasze stowarzyszenie:
Smile promuje pomoc telefoniczną zorganizowaną zgodnie ze standardami międzynarodowymi,
określonymi w Normach Międzynarodowych IFOTES
(International Federation of Telephonic Emergency Services),
dbając w ten sposób o jej wysoki poziom fachowy i etyczny;

Smile pomaga nowopowstającym telefonom zaufania w zorganizowaniu placówki
i podstawowym przeszkoleniu dyżurnych;

Smile organizuje i wspiera stałe szkolenie i doskonalenie dyżurnych telefonów zaufania;

* zmierza do uznania pomocy telefonicznej za istotny element działalności interwencyjnej
i profilaktycznej dla każdej społeczności lokalnej, wszędzie tam, gdzie istnieją
telefony zaufania
oraz promuje ich powstawanie tam, gdzie ich nie ma.

Jako dyżurni placówek pomocy telefonicznej nastawieni jesteśmy w swojej działalności
na wzmacnianie osób przeżywających trudne momenty życiowe,
z szacunkiem dla ich integralności i autonomii.

Pomagamy
bez natrętnych porad, bez wywierania jakiejkolwiek presji

politycznej, ideologicznej czy religijnej.

Zarząd Główny: ul. Krasickiego 10 m 6, 81-867 Sopot

Sekretariat ZG PTPT: ul. Zakopiańska 16 m 22, 80-142 Gdańsk, tel. 58 302 12 80,
e-mail: ptpt@vp.pl

NIP: 5381330266     KRS:0000039351     Regon: 190044524

 

Nasze konto: Bank Millennium S.A. 25 116022020000000038952450