http://www.telefonzaufania.freewebweb.com/

Czym są Telefony Zaufania

1. Telefony Zaufania świadczą doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany myśli tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub psychologicznej i próbują pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje, poczucie beznadziejności itp.
2. Kontakt z TZ może nawiązać każdy człowiek w prosty sposób, zwłaszcza w chwilach kryzysu. Jest to szczególnie istotne dla ludzi rozważających możliwość popełnienia samobójstwa !
3. Telefony Zaufania stanowią oparcie dla wszystkich tych, którzy dotknięci są trudnymi, osobistymi problemami i nie chcą lub nie mogą się nimi podzielić z rodziną, znajomymi czy z kimś, kto rozpoznałby ich tożsamość.
4. Dyżurni w Telefonach Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z wszystkimi, którzy popadłszy w błędne koło własnego rozumowania, emocji i odczuć, nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, uważając ją za beznadziejną.
5 . Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonów Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.
6 . Dzięki Telefonowi Zaufania każdy, bez wyjątku, powinien mieć zagwarantowaną możliwość nawiązania kontaktu z osobą, z która będzie mógł pomówić w całkowitej dyskrecji.

Telefony Zaufania współpracujące z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej działają w oparciu o tzw. "Normy Międzynarodowe IFOTES"
( International Federation of Telephonic Emergency Services ).
Oto ich najważniejsze zasady:

1. Zapewnienie możliwości dostępu do TZ osobom przeżywającym trudności życiowe.
2. Wysłuchiwanie bez krytykowania i potępiania, życzliwość.
3. Absolutna dyskrecja, dotycząca przeprowadzanych rozmów telefonicznych.
4. Zachowanie całkowitej anonimowości rozmówcy
5. Ścisłe unikanie wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego
Listę Telefonów Zaufania publikujemy obok